Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr 12/II/2018 r

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Ciąpała członek
Zdzisław Góreczny członek
Magdalena Krupińska - Kotulska 0przewodniczący
Edyta Ledzion 1 wiceprzewodniczący
Tomasz Marciniak członek