Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
46 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowana KSS Sp.zo.o w Kutnie ( audyt). zapytanie Marek Drabik 2019-03-25
45 - rozwiń Zapytanie dot. komisji Bezpieczeństwa i Porządku. zapytanie Marek Drabik 2019-03-25
44 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowana Wydziału Drogownictwa. zapytanie Marek Drabik 2019-03-25
43 - rozwiń Zapytanie dot. wypowiedzi pana Starosty na sesji. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
42 - rozwiń Zapytanie dot. wypowiedzi członka Zarządu p. M. Kubasińskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
41 - rozwiń Zapytanie dot. liczby klas pierwszych wraz z liczebnością osobno w każdej szkole i placówce Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Artur Gierula 2019-03-12 2019-03-25
40 - rozwiń Zapytanie dot. korzystania z samochodu przez Pana Daniela Kowalika Starosty Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
39 - rozwiń Zapytanie dot. obsługi prawnej. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
38 - rozwiń Zapytanie dot. korzystania z samochodu przez Pana Marka Jędrzejczaka Wicestarosty Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
37 - rozwiń Pytania dotyczące wykorzystania środków finansowych w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-03-06 2019-03-14
36 - rozwiń Zapytanie dot. wyboru obecnego prezesa KSS Sp.z o .o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-14
35 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych inwestcji drogowych na terenie gminy Bedlno. zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-18
34 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych inwestcji drogowych na terenie gminy Strzelce zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-18
33 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych inwestcji drogowych na terenie gminy Oporów, zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-18
32 - rozwiń Zapytanie dot. zapewnienia transportu zbiorowego przez firmę Sand Bus na terenie powiatu kutnowskiego . zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
31 - rozwiń Zapytanie dot. stanu dróg powiatowych na terenie gminy Strzelce zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
30 - rozwiń Zapytanie dot. ilości odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
29 - rozwiń Zapytanie dot. stanu dróg powiatowych nr 2121E, 2110E, 2130E,2124E, 2127E,2129E,2184E zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
28 - rozwiń Zapytania dot. funkcjonowania komisji Bezpieczeństwa i Porządku. zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-05
27 - rozwiń Zapytania dot. obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-04
26 - rozwiń Zapytania dot. zorganizowania imprez na terenie powiatu zwiazanych z WOŚP. zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-05
25 - rozwiń Zapytania dot. funkcjonowania wydziału RLiOŚ zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-04
24 - rozwiń Pytania dotyczące funkcjonowania wydziału Komunikacji i Transportu zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-04
23 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 im. M.Konopnickiej w Kutnie. zapytanie Artur Gierula 2019-01-15 2019-01-28
22 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania KSS Sp zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-01-14 2019-01-28
21 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej zapytanie Marek Drabik 2019-01-14 2019-01-28
20 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Wydziału Drogownictwa zapytanie Marek Drabik 2018-12-27 2019-01-08
19 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zapytanie Marek Drabik 2018-12-27 2019-01-08
18 - rozwiń Pytania dotyczące zadawania pytań do Pani Skarbnik zapytanie Marek Drabik 2018-12-06 2018-12-24
17 - rozwiń Zapytanie dot. organizacji pracy w wydziale drogownictwa. zapytanie Marek Drabik 2018-12-19 2018-12-21
16 - rozwiń Zapytanie dot. organizowanych wyjazdów dla młodzieży przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2018-12-19 2019-01-02
15 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
14 - rozwiń Zapytanie dot. transmisji posiedzeń sesji. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-21
13 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Skarbnika Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-20
12 - rozwiń Zapytanie dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-20
11 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-20
10 - rozwiń zapytanie dot. ślubowania radnych oraz funkcjonowania komisji skrutacyjnej zapytanie Marek Drabik 2018-11-23 2018-12-07
9 - rozwiń zapytanie dot. powołania Skarbnika zapytanie Marek Drabik 2018-12-06 2018-12-20
8 - rozwiń zapytanie dot. rezygnacji Skarbnika zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
7 - rozwiń zapytanie dot. organizacji pracy urzędu SP zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
6 - rozwiń zapytanie dot. zmian w budżecie zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
5 - rozwiń zapytanie dot. funkcjonowania KSS Spz.o.o w Kutnie zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-13
2 - rozwiń Pytania dotyczące Zarządu Powiatu interpelacja Marek Drabik 2018-11-23 2018-12-06
1 - rozwiń Pytania dotyczące Zarządu Powiatu interpelacja Marek Drabik 2018-11-23 2018-12-06