Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji

Data posiedzenia Sesja Ilość głosowań Szczegóły
2018-11-20 Sesja szkoleniowo testowa 2 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-21 I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 22 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-28 II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 6 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-06 III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 10 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-27 IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 9 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-14 V sejsa Rady Powiatu Kutnowskiego 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-06 VI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 16 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-03 VII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-30 VIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 11 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-29 IX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-19 X sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-22 XI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-05 XII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-25 XIV Sesja Rady Powiatu kutnowskiego 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-19 XIII Sesja Rady Powiatu kutnowskiego 1 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-16 XV Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-30 XVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-27 XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 27 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-19 XVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-19 XIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-28 XX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 12 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-30 XX I sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-26 XX II sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-30 XX III sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 3 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-27 XX IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-30 XX V sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 15 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-30 XXVI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-01-27 XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 11 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-03 XXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-15 XXIX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-30 XXX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-04-28 XXXI sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 7 Sprawdź wyniki głosowań
2021-05-25 XXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 3 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-30 XXXIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 12 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-06 XXXIV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 2 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-04 XXXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 2 Sprawdź wyniki głosowań