Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2020-06-30 uchwałą nr 9/I/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik 0przewodniczący
Artur Gierula członek
Magdalena Krupińska - Kotulska członek
Ryszard Olesiński 1 wiceprzewodniczący