Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. informacji o stanie parkanu Muzeum Zamek w Oporowie.

Numer: 97, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-05-13