Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. bezpieczeństwa na drogach powiatowych (połamane drzewa, gałęzie).

Numer: 84, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-05-08