Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie dot. funkcjonowania KSS Spz.o.o w Kutnie

Numer: 5, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2018-12-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2018-12-13