Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. stanu dróg powiatowych nr 2121E, 2110E, 2130E,2124E, 2127E,2129E,2184E

Numer: 29, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-02-11