Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. funkcjonowania Bursy.

Numer: 226, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2021-02-19, data przekazania: 2021-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2021-03-01