Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. udziału radnych w sesjach.

Numer: 225, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2021-02-17, data przekazania: 2021-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2021-03-02