Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. działania Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Numer: 223, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2021-01-28, data przekazania: 2021-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2021-02-08