Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. trwającej pandemii dot. wykonywania testów.

Numer: 191, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2020-10-21, data przekazania: 2020-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2020-11-02