Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. funkcjonowania ratownictwa medycznego w KSS Sp.zo.o w Kutnie.

Numer: 164, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2020-02-13, data przekazania: 2020-02-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2020-02-26