Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. funkcjonowania Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach.

Numer: 162, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2020-02-17, data przekazania: 2020-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2020-02-26