Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. sprzątania terenu wokół KSS Sp.zo.o w Kutnie.

Numer: 161, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2020-02-06, data przekazania: 2020-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2020-02-13