Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. organizowanych wyjazdów dla młodzieży przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski.

Numer: 16, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-01-02