Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. możliwości udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu

Numer: 15, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2018-12-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2018-12-17