Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. zamieszczenia herbu Powiatu Kutnowskiego na stronach internetowych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski.

Numer: 148, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2020-01-24, data przekazania: 2020-01-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2020-02-04