Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja dot. bezpłatnej obsługi prawnej.

Numer: 141, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-12-18, data przekazania: 2019-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2020-01-02