Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski.

Numer: 140, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-12-17, data przekazania: 2019-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-12-23