Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja dot. organizowania

Numer: 131, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-10-29, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-11-07