Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot.rozliczenia dotacji przekazanej przez Miasto Kutno Szpitalowi w Kutnie.

Numer: 116, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-06-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kutnowski

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-06-13