Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. kwot jakie zostały przekazane na opłatę ogłoszeń informacji oraz art. zamieszczanych w lokalnych firmach.

Numer: 102, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kutnowski
data wpływu: 2019-05-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Drabik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, data odpowiedzi: 2019-05-27