Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 4 4 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 2 1 3 1