Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr 14/II/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Krupińska - Kotulska członek
Tomasz Marciniak członek