Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr 12/II/2018r.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Debich członek
Magdalena Krupińska - Kotulska 0przewodniczący
Ryszard Olesiński 1 wiceprzewodniczący
Andrzej Szarwas członek